Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Titlu de călătorie

Secția consulară eliberează Titlu de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de domiciliul acestora, apatrizilor şi cetăţenilor străini care domiciliază permanent în Republica Moldova, care intenţionează să se întoarcă în Republica Moldova, în situaţia în care:

  • au pierdut sau li s-a furat paşaportul pentru călătorii în străinătate;
  • au paşaport deteriorat care nu poate fi utilizat;
  • au paşaport cu termen expirat;
  • nu au avut niciodată paşaport sau au intrat în Japonia fără paşaport eliberat de către autoritățile Republicii Moldova.

Titlul de călătorie se emite pentru o perioadă de 30 de zile din data eliberării actului.

Cererea pentru eliberarea titlului de călătorie se depune personal sau poate fi trimisă poștal în adresa misiunii, însoțită de următoarele acte:

  1. Cererea de solicitare a titlului de călătorie (disponibilă și aici);
  2. Două fotografii de mărimea 3x4 cm color, pe fundal alb (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
  3. Denunţul (declaraţia) de la poliţie, în cazul pierderii sau furtului paşaportului;
  4. Dacă sînt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora: buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire; paşaportul expirat sau deteriorat; permisul de şedere; orice alt document cu fotografie - permisul de conducere, livretul militar, diploma de studii etc.
  5. Confirmarea achitării pe suport de hârtie, pentru minori acesta se eliberează gratuit.

Termenul de valabilitate a titlului de călătorie nu poate depăşi 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămîni înainte de plecare în Republica Moldova. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală și obligatorie - Republica Moldova.

Cu titlu de informare - Regulile zonei Schengen permit efectuarea escalei doar printr-un singur stat membru al acestei zone. Tranzitarea aeroportuară a unui al doilea stat Schengen necesită viză de tranzit. Contactaţi misiunile diplomatice ale tuturor statelor pe care urmează să le tranzitaţi, pentru verificarea procedurii de aplicare la viză de tranzit.