Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Taxe consulare și taxe aferente

Taxele consulare și aferente se achită prin transfer bancar în yeni ¥ cu rata de schimb stabilită trimestrial de Ambasadă, pentru trimestrul I: 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2023, aceasta fiind de 144,83 ¥ / 1 euro.

Rechizitele bancare ale ambasadei

AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN JAPONIA

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ ,LTD.,

SWIFT BIC BOTKJPJTXXX

Filiala TAMACHI: 043

ACCOUNT: 0994166

Numele și prenumele dumneavoastră,

cu mențiunea TAXĂ CONSULARĂ

Termenul de obţinere a documentelor de identitate și călătorie cuprinde durata prestării serviciului de către Agenția Servicii Publice, Nu și perioada de remitere a dosarului de recepţionare a actelor perfectate din Republica Moldova, ce constituie în principiu aproximativ 1-2 luni.

Solicitanții își ridică personal actele perfectate de la Ambasadă sau, după caz, prin intermediul serviciilor poștale, cu achitarea integrală a acestora la direct.

Mai jos găsiți tabelul cu cuantumul taxelor consulare și aferente, inclusiv este indicată posibilitatea de livrare la domiciliu a actelor solicitate.

Pentru mai multe detalii și consultații nu ezitați să ne contactați

 

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

Taxele pentru Serviciile Consulare din 01/01/2023

Tipul Acțiunii Consulare

Tariful, euro

 

Total EUR

Servicii consulare prin poștă

 

Taxe consulare

Taxe aferente

Taxa ASP

 

I. Perfectarea vizelor

 

 
 1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

 

20

 

 
 1. Tip B - viză de tranzit

40

0

 

40

 

 
 1. Tip C - viză de scurtă ședere

40

0

 

40

 

 
 1. Tip D - viză de lungă ședere

40

0

 

40

 

 

II. Perfectarea şi eliberarea pașaportului Republicii Moldova şi altor documente*

 

 
 1. Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

Adulți și copii cu vârsta de 12 ani și mai mari

20 zile lucrătoare

20

21

31

72

 

 

 

 

 

 

 

 

gratuit3

41

 

 

5 zile lucrătoare

68

109

 

 

Copii sub vârsta
de 12 ani

20 zile lucrătoare

20

20

31

71

 

 

 

 

 

 

 

 

5 zile lucrătoare

22

54

96

 

 

Prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar/permanent

20 zile lucrătoare

20

20/21

31

71/72

 

 

 

  gratuit3

40/41

 

 

5 zile lucrătoare

22

54

96

 

 
 1. Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

CA – cetățean aflat provizoriu în străinătate

20 zile lucrătoare

15

19

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

gratuit3

34

 

 

5 zile lucrătoare

21

19

55

 

 

CA – în locul actului declarat pierdut

20 zile lucrătoare

15

19

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

gratuit1

34

 

 

5 zile lucrătoare

21

19

55

 

 

BP – aflare provizorie în străinătate

La momentul adresării

15

 

21,5

3

39,5

 

 

gratuit2

36.5

 

 

2.1 Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (RA de generația I sau II) în schimbul celei declarate pierdute, furate, deteriorate sau la solicitarea titularului de a  o preschimba

20 zile lucrătoare

15

19

2

36

 

 

5 zile lucrătoare

15

21

6

42

 

 
 1. Examinarea cererii privind emigrarea autorizată a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

20 zile lucrătoare

75

10

7

92

 

 

gratuit2

85

 

5 zile lucrătoare

21

106

 

 

gratuit2

85

 
 1. Eliberarea titlului de călătorie (gratuit pentru persoanele sub 18 ani)

10

5

 

15

ü   

 
 1. Declararea pierderii sau furtului buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv provizoriu, pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (în procesul de obținere al unui nou buletin de identitate, inclusiv provizoriu sau/și pașaport)

La momentul adresării

-

-

gratuit

 

 
 1. Înregistrarea la domiciliu și /sau la reședința temporară

La momentul adresării

 

 

1

 

 
 1. Înregistrarea la domiciliu și /sau la reședința temporară concomitent cu radierea din evidență de pe adresa anterioară

La momentul adresării

 

 

2

 

 
 1. Modificarea, rectificarea, completarea adresei de domiciliu și/sau de reședință temporară

La momentul adresării

 

 

1

 

 
 1. Radierea din evidența la domiciliu și/sau la reședința temporară la cererea solicitantului, a proprietarului sau a coproprietarilor locuinței, proprietate privată

La momentul adresării

 

 

1

 

 

III. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

 

 
 1. Examinarea cererii privind dobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

-

-

5

5

-

10

 

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024/2000

În ziua adresării

5

5

6

16

 

 

În temeiul prevederilor art.12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (G5)

6 luni

5

5

24

34

 

 
 1. Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

Până la 3 luni

150

20

gratuit

170

 

 
 1. Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

Până la 3 luni

5

5

gratuit

10

 

 
 1. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova

25

0

 

25

 

 
 1. Eliberarea adeverinţei privind dobândirea/redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova

5

0

 

5

 

 
 1. Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

25

0

 

25

 

 

IV. Înregistrarea actelor de stare civilă

 

 
 1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

25

20

 

45

 

 
 1. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

125

20

 

145

 

 
 1. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul şi hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

25

20

 

45

 

 

 

 

 
 1. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

75

20

 

95

 

 
 1. Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

10

5

 

15

ü   

 
 1. Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

10

10

 

20

 

 
 1. Înregistrarea faptului recunoașterii paternității, în baza declarației comune a părinților copilului (în ziua adresării)

 

 

gratuit

 

 

 
 1. Modificarea numelui și/sau a prenumelui conform onomasticii naționale (în ziua adresării)

 

 

gratuit

 

 

 
 1. Modificarea numelui și/sau a prenumelui conform onomasticii naționale (în ziua adresării)

 

 

gratuit

 

 

 

V. Îndeplinirea actelor notariale

 

 
 1. Autentificarea procurii:

a)       în numele persoanei fizice

b)      în numele persoanei juridice

 

15

30

 

0

0

 

 

 

 

15

30

 

 
 1. Autentificarea testamentului

15

0

 

15

 

 
 1. Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj

50

5

 

55

 

 
 1. Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale (pentru fiecare lună)

25

5

 

30

 

 
 1. Legalizarea semnăturilor de pe documente

5

0

 

5

 

 
 1. Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele (pentru o pagină)

1

0

 

1

 

 
 1. Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele (pentru o pagină)

5

5

 

10

ü   

 
 1. Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

a) certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

b) certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

10

 

5

 

7,5

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

10

 

5

 

7,5

 

 
 1. Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

10

0

 

10

 

 
 1. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

5

0

 

5

 

 
 1. Întocmirea protestelor de mare

15

0

 

15

 

 
 1. Asigurarea probelor

25

0

 

25

 

 
 1. Alte acte notariale

25

0

 

25

 

 

VI. Supralegalizarea consulară

 

 

Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

a) pentru persoane fizice

b) pentru persoane juridice

 

 

 

15

30

 

 

 

5

5

 

 

 

 

20

35

ü   

 

VII. Alte acțiuni consulare

 

 
 1. Solicitarea unui act (act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova

30

5

0

35

 

ü   

 
 1. Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

20 zile lucrătoare

15

5

6

26

ü   

 

gratuit1

20

 

ü   

 

5 zile lucrătoare

17

37

ü   

 

 

 1. Eliberarea certificatului privind starea civilă

20 zile lucrătoare

15

5

4

24

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

11

31

ü   

 

5 zile lucrătoare

 
 1. Eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială

20 zile lucrătoare

15

5

6

26

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

17

37

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 
 1. Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

20 zile lucrătoare

15

5

5

25

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

14

34

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 
 1. Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă

20 zile lucrătoare

15

5

4

24

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

13

33

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 
 1. Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

20 zile lucrătoare

15

5

6

26

ü   

 

gratuit1

20

ü   

 

17

37

ü   

 

5 zile lucrătoare

ü   

 
 1. Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decât cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte

15

5

0

20

ü