Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Situaţii excepţionale

În situații excepționale, cetățenii pot apela la numărul de urgenţă +818088507372, disponibil în regim 24/7. Linia telefonică este destinată exclusiv anunţării unor situaţii deosebite în care sunt implicaţi cetăţeni ai Republicii Moldova.

La telefonul de urgenţă nu se fac programări şi nu pot fi obţinute informaţii consulare de ordin general. Linia de urgenţă este instituită strict pentru contactarea misiunii în situaţii excepţionale:

 • Documente pierdute sau furate
 • Dispariţia persoanelor
 • În caz de deces
 • În caz de arest

Documente pierdute sau furate

Dacă sunteţi cetăţean al Republicii Moldova şi aflându-vă în străinătate și aţi pierdut sau vi s-au furat actele de identitate, este necesar să întreprindeţi următorii paşi:

 • Anunţaţi imediat poliţia locală;
 • Căutaţi să beneficiaţi de prezenţa şi de declaraţiile unor martori care să ajute la descrierea faptelor şi a făptaşului;
 • Însoţiţi declaraţia făcută la poliţie cu o listă a obiectelor care v-au fost furate sau v-au dispărut;
 • Solicitaţi poliţiei emiterea unui raport. Este necesar pentru obţinerea asigurării (dacă aţi încheiat-o);
 • Anunţaţi imediat Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova dacă v-a fost furat paşaportul sau alt act de identitate moldovenesc, care în baza documentului confirmător de la poliţie şi a altor acte, vă va putea elibera un titlu de călătorie pentru întoarcerea în ţară;
 • Dacă vi s-au furat banii, anunţaţi familia sau rudele apropiate şi solicitaţi-le sprijin financiar pentru continuarea călătoriei sau pentru întoarcerea în ţară.

Dispariţia persoanelor

Dacă aţi aflat despre dispariţia unui cetăţean al Republicii Moldova peste hotarele ţării, contactați telefonic/mail sau în scris - Direcţia Afaceri Consulare al MAEIE la e-mail dac@mfa.md sau/și misiunea diplomatică acreditată în ţara respectivă.

În cazul decesului în străinătate a unui cetățean al Republicii Moldova, adresați-vă la Ambasada Republicii Moldova, unde veți afla ce acțiuni va întreprinde misiunea în sprijinul Dvs.

CE POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)

 • Află informaţia oficială despre măsurile necesare pentru repatrierea defunctului în Republica Moldova.
 • Funcţionarii consulari vă vor ajuta să faceţi mai rapid procedura de repatriere.

CE NU POATE FACE AMBASADA (SECŢIA CONSULARĂ)

 • Nu poate achita cheltuielile de repatriere a defunctului.
 • Nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit.

PAŞII ÎNTREPRINŞI PENTRU REPATRIEREA CORPULUI NEÎNSUFLEŢIT:

 1. Obţinerea certificatului de deces (legalizat de către organele statului străin);
 2. Obţinerea paşaportului mortuar;
 3. Acordarea asistenţei în expertiza medico-legală;
 4. Obţinerea certificatului prin care se confirm prezența în sicriu doar a corpului neînsuflețit;
 5. Confirmarea gradului de rudenie cu decedatul (paşaport, certificat de căsătorie şi certificat de naştere);
 6. Efectuarea procedurilor de repatriere a corpului neînsufleţit prin intermediul serviciilor funerare din statul unde a survenit decesul;
 7. În cazul în care rudele decedatului nu au posibilitatea financiară de a transporta corpul neînsufleţit în Republica Moldova, ele vor depune la Ambasada Republicii Moldova sau la instituţiile statului străin, de regulă primăriile, Declaraţia de acord privind înmormântarea persoanei în statul străin.

În caz de arest al unui cetățean al Republicii Moldova.

CE POATE FACE O PERSOANĂ ARESTATĂ ÎNTR-UN STAT STRĂIN?

 • Puteţi cere autorităţilor străine respectarea următoarelor drepturi, avute în baza nomelor internaţionale:
 • Dreptul de a cere ca Ambasada sau Consulatul Republicii Moldova să fie informate despre reţinerea sau arestul Dvs;
 • Dreptul la asistenţă consulară (în limitele descrise mai jos);
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea Dvs;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de Dvs sau de familie);
 • Dretul la asistenţă medicală;
 • Dreptul la traducere în limba tării respective (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, recomandat de ambasadă sau consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat de familie sau personalul consular;
 • Dreptul de a fi transferat pentru executarea pedepsei în Republica Moldova (numai după pronunţarea unei setinţe de condamnare şi numai din ţările care acceptă acestă procedură, în baza acordurilor internaţionale şi a legislaţiei naţionale);

CE PUTEŢI FACE DACĂ UN MEMBRU DE FAMILIE ESTE ARESTAT SAU REŢINUT ÎN ALTĂ ŢARĂ?

 • Obţine informaţii despre situaţie și starea persoanei de la Direcţia Afaceri Consulare a Ministerului Afaceri Externe și Integrării Europene, misiunea diplomatică sau consulatul Republicii Moldova din ţara în care a fost arestat sau reţinut, sau direct de la autorităţile ţării respective;
 • Face demersuri pentru angajarea unui avocat;
 • Să îl vizitaţi la locul de detenţie (cu respectarea formalităţilor prevăzute de legislaţia naţională a ţării respective);
 • Să îl sprijiniţi financiar, acoperind cheltuielile de reprezentare, expertiză sau alte proceduri juridice;
 • Să îi trimiteţi corespondenţă scrisă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Să îl ajutaţi să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru transferul în Republicii Moldova în vederea executării pedepsei (în măsura în care ţara respectivă acceptă această procedură şi în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă).

CE POATE FACE PERSONALUL CONSULAR AL REPUBLICII MOLDOVA?

 • Poate solicita legătura telefonică cu Dvs, după primirea notificării de arest sau reţinere din partea autorităţilor locale;
 • Poate vizita cetăţeanul la locul de detenţie;
 • Poate recomanda avocaţi sau traducători pe care îi puteţi angaja pentru a vă reprezenta în faţa autorităţilor;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate de Dvs în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor Dvs;
 • Poate semnala autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Poate transmite mesaje familiei Dvs, dacă doriţi acest lucru.

CE NU POATE FACE PERSONALUL CONSULAR AL REPUBLICII MOLDOVA?

 • Nu vă poate elibera din detenţie;
 • Nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor juridiciare şi nici în deciziile autorităţilor;
 • Nu vă poate asigura reprezentarea juridică (pentru aceasta aveţi nevoie de un avocat);
 • Nu vă poate asigura un tratament mai favorabil decât cel aplicat cetăţenilor țării respective în asemenea situaţii;
 • Nu poate achita cheltuielile de judecată sau costurile procedurilor judiciare (reprezentare juridică, expertiză, translaţie);
 • Nu poate plăti cheltuielile medicale;
 • Nu poate desfăşura anchete sau investigaţii pe teritoriul unui stat străin;
 • Nu poate facilita primirea de pachete (altele decât corespondenţa scrisă) din partea familiei sau a altor persoane, dacă acest lucru nu este permis de reglementările locale.

CONTACTE DE URGENȚĂ ÎN JAPONIA

 • 110 – Poliția / 118 – Poliția de costă maritimă
 • 119 – Ambulanța și Pompieri

Contactați Centrul de apel al Ministerului Afaceri Externe și Integrare Europeană.

APEL DIN STRĂINĂTATE: Formaţi +373 22 690990. Veţi fi taxat cu tarif standard pentru ţara din care sunaţi. Operatorii Centrului de Apel sunt gata să răspundă direct solicitărilor Dvs. zilnic de luni până vineri între orele 08.00 – 17.00 (ora Republicii Moldova). În afara programului, puteţi expedia un mesaj la: callcenter@mfa.md. Operatorul va prelua solicitarea dumneavoastră şi vă va oferi soluţia optimă.

APEL DIN REPUBLICA MOLDOVA: Formaţi 0 80 090990 din orice localitate a Republicii Moldova. Apelul este gratuit de la telefonul fix.

CONTACTE DE URGENȚĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 • 112 - Serviciul Naţional Unic Pentru Apelurile de Urgenţă

Adresa Secției Consulare a Ambasadei Republicii Moldova în Japonia.
Kagurazaka Enoki Building, etaj 3,
strada Enoki-cho nr. 72,
Shinjuku-ku, oraș Tokio,
cod poştal: 162-0806, Japonia