Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

În conformitate cu art.16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, cetăţenii care au deținut anterior cetăţenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobândească. Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, personal sau prin intermediul unui mandatar, următoarele acte:

  1. Cererea-Chestionar completată și semnată, în 3 exemplare;
  2. Autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
  3. Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
  4. Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  5. Copia actului de identitate;
  6. Trei fotografii color de mărimea 35/45 mm (pe fundal alb);
  7. Cazierul judiciar în ţara de domiciliere;
  8. Bonul de plată a taxei consulare pe numele Ambasadei Republicii Moldova. Taxă consulară se achită prin transfer bancar. Rechizitele bancare ale ambasadei – accesați secțiunea Taxe consulare și aferente.

*Notă: În cazul necesităţii confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces, hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Actele enumerate mai sus se prezintă în original iar acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse şi apostilate. Termenul de procesare a solicitării este de maxim 12 luni.