Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Pașapoarte

!!!RECOMANDĂM INSISTENT SĂ CITIȚI TOATĂ INFORMAȚIA CONȚINUTĂ ÎN ACEASTĂ PAGINĂ!!!

CONDIŢII GENERALE

Cererile privind eliberarea pașaportului se depun doar personal la sediul Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, în baza unei programări, care poate fi solicitată la adresa de email consulat.tokyo@mfa.gov.md sau la numărul de telefon +81 80 35225 1622

ATENȚIE! Poza și a amprentele digitale pentru cererea de eliberare a pașaportului se preiau la sediul Ambasadei, respectiv prezentarea fotografiilor nu este necesară.

ACTE NECESARE

Eliberarea pașapoartelor pentru adulți:

 • Buletinul de identitate moldovenesc valabil. Dacă acesta este expirat sau pierdut, atunci în mod obligatoriu va fi depusă o cerere concomitentă pentru eliberarea acestuia, în baza unei programări separate, suplimentare, pentru documentare cu buletin de identitate.

ATENŢIE: Buletinul de identitate moldovenesc nu trebuie prezentat de către cetățenii moldoveni care au aprobată emigrarea autorizată în străinătate de către autoritățile moldovenești (cetățenii care au în posesia sa un pașaport moldovenesc şi au aplicată o ștampila dreptunghiulară pe pagina 5 sau 6 privind stabilirea domiciliului în străinătate)

 • Pașaportul (-le) moldovenesc (-şti) valabil (-e) și expirat (-e).
 • Certificatele de stare civilă moldovenești*, după caz: (*prezentarea acestora este obligatorie doar dacă au avut loc modificări în starea civilă sau/şi informațiile personale ale solicitantului, precum și în cazul în care au fost obținute noi certificate/duplicate ale certificatelor după ultima obținere a buletinului de identitate/pașaport).
 1. certificatul de naștere;
 2. certificatul de căsătorie moldovenesc (dacă acesta este eliberat de autoritățile străine, atunci acesta trebuie transcris în prealabil, pentru a obține un certificat de căsătorie moldovenesc. Detalii la secțiunea Acte de Stare Civilă)
 3.  certificatul de divorţ moldovenesc;
 4.  certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 5. certificatul de deces al soţului sau soţiei; La eliberarea repetată a buletinului de identitate sau paşaportului unei persoane mature, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii);
 6. extrasul de pe actul de căsătorie (se prezintă de persoanele, care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ);
 7. avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;

Eliberarea pașapoartelor minori:

 • buletinul de identitate valabil al minorului, în cazul în care acesta împlinit vârsta de 16 ani;
 • pașaportul minorului sau declarația de pierdere, furt sau deteriorare a acestuia;
 • certificatul de naștere moldovenesc al minorului;
 • buletinul de identitate sau pașaportul reprezentantului legal (părinte);
 • certificatul de căsătorie moldovenesc al părinților;
 • certificatul de divorț al părinților, în cazul în care aceștia sunt divorțați. În această situația, în mod obligatoriu, va fi prezentată şi hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei. Dacă cererea pentru eliberarea pașaportului e depusă de către părintele în sarcina căruia nu a fost încredințată prin hot.jud. creșterea și educarea minorului, în mod obligatoriu va fi necesară prezentarea acordului celuilalt părinte. Acordul în această situație va fi făcut personal la Ambasada sau prin prezentarea declarației notariale. Dacă declarația este întocmită de către un notar străin, atunci aceasta trebuie apostilată sau supra legalizată, precum şi tradusă în limba română (dacă traducerea este întocmită în străinătate, în mod imperativ aceasta va fi apostilată sau supra legalizată).

TAXE CONSULARE

Taxă consulară se achită prin transfer bancar în yeni japonezi pe contul Ambasadei cu prezentarea dovezii de plată (chitanță de la bancă sau ATM).

Rechizitele bancare și cuantumul acestora la Secțiunea Taxe Consulare https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C8%99i-taxe-aferente-0

Nu sunt acceptate: bani cash, carduri bancare sau cecuri.

TERMENE

Pentru faptul că cererea de eliberarea a pașaportului este procesată de către autoritățile naționale, doar după recepționarea acesteia în Chișinău, pașapoartele sunt recepționate de către Ambasadă în termen de maxim 2 sau 3 luni (în funcție de taxa consulară achitată, - eliberarea pașaportului la 5 zile, 15 zile sau 30 de zile* - termen atribuit autorității din Chișinău privind eliberarea actului).

RIDICARE PAŞAPOARTE

Pașapoartele se ridică personal la sediul Ambasadei. Inclusiv, acestea pot fi expediate printr-un plic preplătit cu tracking number  dacă solicitantul prezintă plicul în ziua depunerii cererii. În această situație, solicitantul va expedia recipisa de înmânare a pașaportului, în adresa Ambasadei, după recepționarea pașaportului.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE PREZENTARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎN PROCESUL DE OBŢINERE A UNUI PAŞAPORT

ATENŢIE: vor fi acceptate doar actele de stare civilă și hotărârile judecătorești eliberate de către autoritățile R. Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autoritățile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, și doar după obținerea certificatului moldovenesc veți putea solicita un pașaport.

Actele emise până la 17 august 2001 nu necesită a fi transcrise dar urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat actul. Hotărârile judecătorești în privința minorilor, emise de autoritățile unui stat străin, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat hotărârea.

Procedura transcrierii este descrisă aici: https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83

Aceasta trebuie îndeplinită în prealabil. Cererile pentru transcriere și eliberare a buletinului de identitate și/sau pașaport nu pot fi depuse concomitent.

CAZURI URGENTE DE CĂLĂTORIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În situațiile în care cetățenii Republicii Moldova nu se încadrează în termenul de eliberare a pașaportului, dictate de urgențe, cetățenii Republicii Moldova pot solicita, inclusiv prin intermediul serviciilor poștale şi de curierat, a unui Titlu de călătorie.

Mai multe detalii pot fi accesate la: https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/titlu-de-c%C4%83l%C4%83torie

CAZURI SPECIALE

Pentru situațiile care nu se regăsesc în cazurile menționate mai sus, recomandăm să contactați secția consulară la: consulat.tokyo@mfa.gov.md, în vederea obținerii unor clarificări sau asistenței necesare.