Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Dobândirea cetăţeniei prin recunoaştere

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaştere persoanele care sunt născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit, persoanele care până la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

În acest sens, solicitantul urmează să depună la Secția Consulară a Ambasadei, personal sau prin intermediul unui mandatar, următoarele acte:

 1. Cererea-chestionar completată și semnată, în 3 exemplare;
 2. Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);
 3. Trei fotografii color, 35/45 mm (pe fundal alb);
 4. Certificatul de naştere;
 5. Actul de identitate şi pașaportul;
 6. Certificatul de căsătorie/divorţ sau hotărârea judiciară de divorţ;
 7. Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);
 8. Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);
 9. Certificatul de naştere a copiilor până la 18 ani;
 10. Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;
 11. Cazierul judiciar din țara a cărei cetățean este, precum și din statul unde își are stabilit domiciliul/reședința;
 12. Bonul de plată a taxei consulare, pe numele Ambasadei Republicii Moldova. Taxă consulară se achită prin transfer bancar. Rechizitele bancare ale ambasadei – accesați secțiunea Taxe consulare și aferente.

În situația în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al celuilalt părinte. În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul autentificat notarial* al ambilor părinți.

*Notă: În cazul necesităţii confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces, hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit.

Actele enumerate mai sus se prezintă în original iar acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse şi apostilate. Termenul de procesare a solicitării este de maxim 12 luni.