Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Cetăţenia

Cine are dreptul la cetăţenia Republicii Moldova, păstrînd şi cetăţenia altui stat?

 

În conformitate cu art.12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000 au dreptul sa dobândească cetățenia Republicii Moldova prin recunoaştere:

 

 1. persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
 2. persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor, dacă domiciliază în mod legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova;
 3. persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor.

 

În acest sens, solicitantul urmează să depună la Secția Consulară a Ambasadei, personal sau prin intermediul unui mandantar, următoarele acte:

 

1. Cererea-Chestionar completată și semnată, în 4 exemplare;

2. Autobiografia (va conţine informaţii despre data şi locul naşterii, data părăsirii Republicii Moldova, ocupaţia şi locul de trai);

3. Patru fotografii color, 35/45 mm (pe fon alb);

4. Certificatul de naştere;

5. Actul de identitate şi pașaportul, în original şi 2 copii;

6. Certificatul de căsătorie/divorţ sau hotărârea judiciară de divorţ;

7. Certificatul de deces al soţului/soţiei (doar pentru cei văduvi);

8. Certificatul privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui (doar în cazul schimbării prin act, altul decât de căsătorie sau divorţ);

9. Certificatul de naştere a copiilor până la 18 ani;

10. Certificatul de naştere a părinţilor sau buneilor sau documentul care confirmă faptul deportării de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940. În cazul persoanelor decedate se prezintă şi certificatul de deces;

11. Cazierul judiciar din țara a cărei cetățean este, precum și din statul unde își are stabilit domiciliul/reședința;

12. Bonul de plată a taxei consulare, pe numele Ambasadei Republicii Moldova.

În situația în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al celuilalt părinte. În cazul recunoaşterii cetăţeniei Republicii Moldova copiilor minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul notarial* autentificat al acestora.

*Notă: Toate acţiunile efectuate la notar urmează a fi traduse şi apostilate Termenul de procesare a solicitării este de aproximativ 6 luni.

 

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

 

În conformitate cu art.16 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din 6 iunie 2000, cetăţenii care au avut anterior cetăţenia Republicii Moldova au dreptul sa o redobândească. Solicitantul urmează să depună la misiunea diplomatică a Republicii Moldova, următoarele acte:

 1. Cererea-Chestionar completată și semnată, în 4 exemplare;
 2. Autobiografia, în care se indică perioada de domiciliere în Republica Moldova şi de stabilire cu domiciliul în străinătate, date despre starea civilă, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre rudele apropiate: părinţi, soţ (soţie), copii, motivul pierderii cetăţeniei;
 3. Adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 4. Adeverinţa privind renunţarea la cetăţenie sau copia hotărârii privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 5. Copia actului de identitate;
 6. Patru fotografii color de mărimea 35/45 mm (pe fon alb);
 7. Cazierul judiciar în ţara de domiciliere;
 8. Bonul de plată a taxei consulare pe numele Ambasadei Republicii Moldova.

În cazul necesităţii confirmării informaţiei prezentate în cererea-chestionar Ambasada îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de naştere ale copiilor minori, de înfiere, de căsătorie, de divorţ, de deces, hotărâri ale instanţei de judecată, autentificate în modul stabilit. Termenul de procesare a solicitării este de până la 1 an.

 

 

Renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

 

 

Lista documentelor necesare pentru a fi depuse la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova (documentele pot fi depuse personal):

 1. cerere-chestionar;
 2. autobiografia;
 3. adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei;
 4. adeverinţa deţinerii sau dobândirii cetăţeniei Republicii Italiene sau altei cetăţenii ori garanţia dobândirii acestei cetăţenii (valabilă nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 5. paşaportul (valabil nu mai puţin de un an din data depunerii cererii);
 6. certificatul de naştere;
 7. certificatele de naştere ale copiilor minori (care nu au atins vârsta de 18 ani), indiferent de faptul unde s-au născut sau dacă renunţă sau nu la cetăţenie;
 8. certificatul de căsătorie sau divorţ;
 9. patru fotografii color de mărimea  35/45 mm (pe fon alb);
 10. copiii in vârstă de la 14 până la 18 ani declară in scris consimţământul său de a renunţa la cetăţenia Republicii Moldova. Această declaraţie urmează a fi autentificata notarial. Cererea privind renunţarea la cetăţenie se depune împreună cu copia certificatului de naştere al copilului (autentificată notarial);
 11. declaraţia părintelui, cetăţean al Republicii Moldova, privind consimţământul la renunţarea cetăţeniei Republicii Moldova de către copilul său minor împreuna cu celălalt părinte (autentificată notarial) sau certificatul privind neapartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova a celuilalt părinte care nu renunţă la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul său minor;
 12. Bonul de plată a taxei consulare pe numele Ambasadei Republicii Moldova.

ATENŢIE! Actele se depun in original. Toate actele eliberate de organele autorităţile străine urmează a fi apostilate şi traduse.