Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Certificat de cazier judiciar

Cetățenii Republicii Moldova pot obține Certificat de cazier judiciar eliberat de Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în baza informațiilor furnizate de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova.

Cererile pot fi depuse personal la sediul Ambasadei, cu o programare obținută în prealabil sau expediate prin poștă în adresa misiunii diplomatice.

Acte necesare:

  1. Cererea care poate fi descărcată aici sau obținută la Secția consulară;
  2. Pașaportul sau buletinul de identitate valabil;
  3. Bonul de plată a taxei consulare, pe numele Ambasadei Republicii Moldova. Taxă consulară se achită prin transfer bancar. Rechizitele bancare ale ambasadei – accesați secțiunea Taxe consulare și aferente.

Certificatul va fi eliberat în aproximativ 10 zile lucrătoare din data depunerii, și poate fi primit prin serviciu poștal.

Conform art. 2 şi 3 din Convenția europeană privind abolirea legalizării actelor îndeplinite de către agenții diplomatici sau consulari, încheiată la Londra la 7 iunie 1968, fiecare stat parte scutește de legalizare documentele care au fost întocmite de agenții diplomatici sau consulari ai unui stat parte care acționează în capacitatea lor oficială şi exercită funcțiile sale pe teritoriul oricărui stat, şi care urmează a fi prezentate fie pe teritoriul celuilalt stat parte, fie agenților diplomatici sau consulari ale celuilalt stat parte care exercită funcțiile sale pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenție.

Convenția de asemenea se aplică certificatelor oficiale, cum ar fi cele privind mențiuni de înregistrare a unui document sau fapt existent la o dată anumită şi autentificare a semnăturilor, anexate de către agenții diplomatici şi consulari la documentele.

Lista actualizată a statelor părți poate fi consultată pe pagina Consiliului Europei:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/063/signatures?p_auth=ukcKDP6Z