Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Buletine de identitate

!!!RECOMANDĂM INSISTENT SĂ CITIȚI TOATĂ INFORMAȚIA CUPRINSĂ ÎN ACEASTĂ PAGINĂ!!!

CONDIŢII GENERALE

Cererile privind eliberarea buletinului de identitate se depun doar personal la sediul Ambasadei Republicii Moldova, în baza unei programări, care poate fi solicitată la adresa de email consulat.tokyo@mfa.gov.md sau la numărul de telefon +81 80 35225 1622

Nu sunt acceptate cererile expediate prin poștă.

ACTE NECESARE

Eliberarea buletinului de identitate pentru adulți:

 • Buletinul de identitate moldovenesc (expirat sau valabil) şi fișa de însoțire acestuia. În cazul de pierderii buletinului de identitate, se va prezenta pașaportul moldovenesc.
 • Certificatele de stare civilă*, după caz: (*prezentarea acestora este obligatorie doar dacă au suferit modificări în starea civilă sau/şi informațiile personale ale solicitantului, precum şi în cazul în care au fost obținute noi certificate/duplicate ale certificatelor după ultima obținere a buletinului de identitate/pașaport).
 1. certificatul de naştere;
 2. certificatul de căsătorie (dacă acesta este eliberat de către autoritățile americane, atunci acesta trebuie transcris în prealabil, pentru a obține un certificat de căsătorie moldovenesc. Detalii aici: https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83 )
 3. certificatul de divorț moldovenesc;
 4. certificatul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui;
 5. certificatul de deces al soțului sau soției; La eliberarea repetată a buletinului de identitate sau pașaportului unei persoane mature, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie dacă nu au survenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale acesteia (nume, prenume, prenumele tatălui, data şi locul naşterii).
 6. extrasul de pe actul de căsătorie (se prezintă de persoanele, care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ);
 7. avizul cu privire la anularea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă;
 • 2 (două) fotografii color cu dimensiunea 35x45, tip pașaport, pe fundal alb;
 • 2 fotografii color cu dimensiunea 100 mm x 150 mm), tip pașaport, verticală, pe fundal alb, verticale;

Eliberarea buletinelor de identitate pentru minori, inclusiv eliberare primară:

Depunerea cererii pentru eliberarea buletinului de identitate este obligatorie pentru persoanele care au împlinit sau urmează în imediată perioadă să împlinească 16 ani. Prezenta reprezentantului(-ţilor) legali ai minorului este obligatorie)

 • buletinul de identitate valabil al minorului, în cazul în care acesta a avut anterior un buletin de identitate eliberat;
 • pașaportul minorului sau declarația de pierdere, furt sau deteriorare a acestuia (dacă a existat un pașaport eliberat anterior);
 • certificatul de naștere moldovenesc al minorului;
 • buletinul de identitate sau pașaportul reprezentantului legal (părinte);
 • certificatul de căsătorie moldovenesc al părinților;
 • certificatul de divorţ al părinților, în cazul în care aceștia sunt divorțați.

În această situația, în mod obligatoriu va fi prezentată şi hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei. Dacă cererea pentru eliberarea buletinului de identitate e depusă de către părintele în sarcina căruia nu a fost încredințată prin hot.jud. creșterea şi educarea minorului, în mod obligatoriu va fi necesară prezentarea acordului celuilalt părinte. Acordul în această situație va fi făcut personal la Ambasada sau prin prezentarea declarației notariale. Dacă declarația este întocmită de către un notar străin, atunci aceasta trebuie apostilată sau supra legalizată, precum şi tradusă în limba română (dacă traducerea este întcomită în străinătate, în mod imperativ aceasta va fi apostilată sau supra legalizată).

 • 2 (două) fotografii color cu dimensiunea 35x45, tip pașaport, pe fundal alb;
 • 2 fotografii color cu dimensiunea 100 mm x 150 mm), tip pașaport, verticală, pe fundal alb, verticale;

TAXE CONSULARE

Taxă consulară se achită prin transfer bancar în yeni japonezi pe contul Ambasadei cu prezentarea dovezii de plată (chitanță de la bancă sau ATM).

Rechizitele bancare și cuantumul acestora la Secțiunea Taxe Consulare https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/taxe-consulare-%C8%99i-taxe-aferente-0

Nu sunt acceptate: bani cash, carduri bancare sau cec-uri.

TERMENE

Pentru faptul că cererea de eliberarea buletinului de identitate este procesată de către autoritățile naționale, doar după recepționarea acesteia în Chișinău, pașapoartele sunt recepționate de către Ambasadă în termen de maxim 2 sau 3 luni (în funcție de taxa consulară achitată, - eliberarea pașaportului la 5 zile sau 30 de zile* - termen atribuit autorității din Chișinău privind eliberarea actului).

RIDICARE BULETINE DE IDENTITATE

Buletinelor de identitate se ridică personal la sediul Ambasadei. Inclusiv, acestea pot fi expediate printr-un plic preplătit cu tracking number  dacă solicitantul prezintă plicul în ziua depunerii cererii. În aceasta situație, solicitantul va expedia recipisa de înmânare a pașaportului, în adresa Ambasadei, după recepționarea pașaportului.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA MODUL DE PREZENTARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎN PROCESUL DE OBŢINERE A UNUI BULETIN DE IDENTITATE

ATENŢIE: vor fi acceptate doar actele de stare civilă și hotărârile judecătorești eliberate de către autoritățile R. Moldova. Toate actele de stare civilă eliberate de autoritățile unui stat străin după 17 august 2001 urmează a fi transcrise în registrele de stare civilă ale R. Moldova, şi doar după obținerea certificatului moldovenesc veți putea solicita un buletin de identitate.

Actele emise până la 17 august 2001 nu necesită a fi transcrise dar urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat actul. Hotărârile judecătorești în privința minorilor, emise de autoritățile unui stat străin, urmează a fi prezentate cu traducere autentificată Notarial în limba română şi legalizate cu Apostilă la Oficiul Secretarului de Stat al Statului care a eliberat hotărârea.

Procedura transcrierii este descrisă aici: https://japonia.mfa.gov.md/ro/content/acte-de-stare-civil%C4%83 .

Aceasta trebuie îndeplinită în prealabil. Cererile pentru transcriere și eliberare a buletinului de identitate și/sau pașaport nu pot fi depuse concomitent.

CAZURI SPECIALE

Pentru situațiile care nu se regăsesc în cazurile menționate mai sus, recomandăm să contactați secția consulară la: consulat.tokyo@mfa.gov.md, în vederea obținerii unor clarificări sau asistenței necesare.