Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Apostila

Ce este apostila ?

Apostila, constituie în fapt un certificat emis de statul de origine al actului prin intermediul unei autorități desemnate în mod expres, ce are competența de a reduce procesul autentificării documentului la o singură formalitate. Această procedură a luat naștere odată cu adoptarea Convenției din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, și se aplică doar actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul unui stat parte și care urmează să fie prezentate doar pe teritoriul unui alt stat parte. Convenția se aplică actelor oficiale, adică documentelor administrative, actelor notariale, declarațiilor oficiale și alte documente, cu excepția actelor întocmite de autoritățile diplomatice și consulare.

 

Aplicarea Apostilei în Japonia. Apostilarea documentelor emise de autorităţile japoneze este obligatorie în procedurile derulate prin ambasada Republicii Moldova în Japonia sau/și în cazul în care documentele urmează a fi examinate de către autorităţile din Republica Moldova. Apostila în Japonia se prezintă sub forma unei pagini prin care autoritatea competentă certifică faptul că semnatarul documentului japonez a acţionat în calitatea sa oficială. Apostila nu certifică însă conţinutul documentului. Procedura de apostilare constă în aplicarea unei ștampile speciale pe documentul care urmează a fi utilizat într-un alt stat parte la Convenţia de la Haga. Inscripţia poartă în antet inscripţiile în limba franceză "Apostille" şi "(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)", fiind urmate de menţiunile de autentificare în limba statului emitent.

 

Aplicarea Apostilei este efectuată în Japonia de către Ministerul Afacerilor Externe (GAIMUSHO), în baza solicitării personale şi prezentării actelor necesare. Informații suplimentare privind condiţiile de aplicare a Apostilei pot fi obţinute de la Direcţia de Legalizare Documente (Shomei-han) a M.A.E. al Japoniei, la adresa 2-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo-to, telefon 03-3580-3311, interior 2308 şi 2855.

 

 

Potrivit art. 2 al Legii nr. 42-XVI din 2 martie 2006 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961 - Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova a fost desemnat în calitate de autoritate responsabilă pentru aplicarea apostilei.

 

Lista autorităților competente ale fiecărui stat parte la Convenție poate fi consultată la acest link: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

În procesul obţinerii apostilei, autorităţile Republicii Moldova sau Ambasada NU AU NICIUN ROL, titularii documentelor trebuind să se adreseze direct autorităţii competente nipone.