Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

A A A

Acte Notariale

Cetățenii Republicii Moldova, cei străini și apatrizii, precum şi persoanele juridice naționale și străine au dreptul și se pot adresa Ambasadei Republicii Moldova în vederea perfectării actelor notariale, și anume:

 • autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte), cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi a contractului de gaj;
 • luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
 • legalizarea semnăturilor de pe acte;
 • legalizarea copiilor (duplicatelor) şi a extraselor din documente;
 • efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din acestea (pot fi obținute, inclusiv, prin utilizarea serviciului poștal); 
 • certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege
  - certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc;
  - certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie;
  - certificarea timpului (datei) prezentării documentului;
 • primirea documentelor la păstrare;
 • eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite;
 • întocmirea protestelor de mare;
 • asigurarea probelor.

La îndeplinirea actului notarial se stabileşte identitatea persoanei care solicită acest serviciu. Pentru a solicita îndeplinirea unor acte notariale, cetăţenii Republicii Moldova urmează să prezinte funcţionarului consular actele de identitate valabile – buletinul de identitate sau paşaportul pentru călătorii în străinătate. Identitatea cetăţenilor străini şi apatrizilor, care au domiciliu sau se află temporar în statul de acreditare, se stabileşte în baza permisului de şedere sau a paşaportului naţional.

Taxele aferente și consulare pot fi accesate la secțiunea Taxe consulare și aferente